Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα μοντέλα, μεθοδολογία και συνήθη θέματα της εφαρμοσμένης στατιστικής καθώς επίσης και με τη χρήση στατιστικών πακέτων. Ως εκ τούτου το  μάθημα έχει στόχο να εισάγει τους φοιτητές σε μία σειρά από πρακτικές στατιστικές τεχνικές καθώς και στη υλοποίησή τους με τη γλώσσα R. O σκοπός είναι να αναδείξει πώς ο συνδυασμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση δεδομένων, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Το μάθημα δίνεται υπό το πρίσμα του τι είναι χρήσιμο στην αγορά εργασίας σήμερα και γι’ αυτό το λόγο δίνεται έμφαση στη χρήση δεδομένων από τον χώρο των επιχειρήσεων από τη Βιολογία, Ιατρική, Οικονομετρία κ.α. Το μάθημα είναι εξάωρο/εβδομάδα (4 ώρες θεωρία και 2 εργαστηριακές ασκήσεις). Η R χρησιμοποιείται τόσο στις εργασίες όσο και στην τελική εξέταση. 


Θεωρία Αριθμών στην Εκπαίδευση

Διδάσκων: Γιάννης Αντωνιάδης