ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Μεταθέσεις,κύκλοι, τάξη κύκλου, μεταθέσεις ξένες ανα δύο μεταξύ τους, κάθε μετάθεση αναλύεται μονοσήμαντα σε γινόμενο κύκλων, αντιμεταθέσεις, οι ξένες  μεταθέσεις αντιμετατίθενται,  η τάξη μιας μετάθεσης είναι ίση με το Ε.Κ.Π των μηκών των κύκλων στους οποίους αναλύετα, Κάθε μετάθεση αναλύεται ,όχι μονοσήμτα, σε γινόμενο αντιμεταθέσεων. Όμως  ο "τύπος" της μετάθεσης παραμένει σταθερός. Άρτιες και περιττές μεταθέσεις.Συζυγείς μεταθέσεις έχουνν τον ίδιο "τύπο" ανάλυσης και μάλιστα και τον ίδιο ακριβώς τύπο ανάλυσης σε γινόμενο κύκλων.

Χωρίς απόδειξη , σύστήματα γεννητόρων της συμμετρικής ομάδας και τησ ομάδας των αρτίων μετα θέσεων. Το θεώρημα του Cayley.