Συζητήσεις για το μάθημα

Για όσους αδυνατούν να δώσουν το διαγώνισμα της 27ης Μαρτίου 2017

 
Picture of Mihalis Kolountzakis
Για όσους αδυνατούν να δώσουν το διαγώνισμα της 27ης Μαρτίου 2017
by Mihalis Kolountzakis - Sunday, 12 March 2017, 9:52 AM
 

Για το ενδιάμεσο διαγώνισμα

Αν κάποιος δε μπορεί να έρθει να δώσει το ενδιάμεσο διαγώνισμα της 27ης Μαρτίου, για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. εργάζεται και δε μπορεί να πάρει άδεια, μένει μόνιμα εκτός Κρήτης και του είναι αδύνατο να έρθει) μπορεί, αφού πρώτα τεκμηριώσει το αναπόφευκτο της απουσίας του, να επιλέξει ο βαθμολογικός συντελεστής του ενδιάμεσου διαγωνίσματος να μεταφερθεί στο τελικό διαγώνισμα (και στο διαγώνισμα Σεπτεμβρίου).

Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την οδό θα πρέπει να μου στείλουν με email την αίτησή τους καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία μέχρι την Κυριακή 19 Μαρτίου. Αιτήσεις μετά την ημερομηνία αυτή δε θα γίνουν δεκτές.

Το διαγώνισμα είναι υποχρεωτικό. Η άνω επιλογή δίνεται μόνο σε όσους αποδεδειγμένα έχουν σοβαρούς λόγους να μη μπορούν να το δώσουν.