ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εβδομαδιαία θα αναρτούμε σε αυτή την σελίδα ερωτήσεις κατανόησης, (quiz)  τις οποίες προτείνουμε  ΙΣΧΥΡΑ να λύνετε.  Θα λύνονται online  στην σελίδα του μαθήματος.  Επιπλέον,  δίνουμε φυλλάδια ασκήσεων με προβλήματα  που θα λύνονται την ώρα των εργαστηρίων (από εσάς) και την ώρα των φροντιστηρίων (από εμάς).  Προσπαθήστε να λύνετε τις ασκήσεις μόνοι σας πριν δείτε την δική μας λύση. Στο μάθημα θα δοθεί μία προαιρετική πρόοδος (στις 11/11) που μετράει θετικά στο βαθμό σας κατά 30%. Ο τελικός σας βαθμός υπολογίζεται σαν

                                       max{ 30/100 Π +70/100 T,   T} + 0.5 Q   

όπου  Q  είναι ο μέσος όρος από τα  quiz, Π  είναι ο βαθμός της προόδου και Τ ο  βαθμός του τελικού διαγωνίσματος. 

Last modified: Saturday, 8 October 2016, 12:34 PM