Τρ, 9-5-2015: Ημερολόγιο μαθήματος, Τμ. Β: Κλειστότητα, οριακά σημεία και σημεία συσσώρευσης

Ορίσαμε την κλειστότητα ενός συνόλου σε ένα μετρικό χώρο (σύνολο των οριακών του σημείων) και είδαμε τις διάφορες ιδιότητές του συνόλου αυτού. Είδαμε επίσης την έννοια του σημείου συσσώρευσης ενός συνόλου σε μετρικό χώρο και πώς αυτή η έννοια διαφέρει από την έννοια του οριακού σημείου συνόλου. Είδαμε επίσης πάρα πολλά παραδείγματα.

Last modified: Tuesday, 9 May 2017, 8:00 PM