Βαθμολογικό Σύστημα

Ο τελικός βαθμός για το μάθημα δίνεται κατά το 60% από το τελικό διαγώνισμα, και κατά 40% από τα online Quiz (τα οποία θα ανατίθενται εβδομαδιαία) και το ενδιάμεσο διαγώνισμα. Πιο συγκεκριμένα, αν
T = τελικός βαθμός μαθήματος
και
F = βαθμός τελικού διαγωνίσματος
M = βαθμός ενδιάμεσου διαγωνίσματος (θα γίνει τη Δευτέρα 27-3-2017 και ώρες 17:00-20:00 ακριβώς).
Q = βαθμός των Quiz
(όλα στην κλίμακα 0-10) τότε
1. αν F >= 4.0 τότε T = 0.6 F + 0.25 M + 0.15 Q
2. αν F < 4.0 τότε T = 0.6 F + 0.4 M
Με άλλα λόγια τα quiz μετράνε 15% αλλά μόνο αν στο τελικό διαγώνισμα γράψετε τουλάχιστον 4.
Μετά το τελικό διαγώνισμα, κάποιοι από αυτούς που έχουν επιτύχει στο μάθημα θα κληθούν και για προφορική εξέταση. Το ποιοι θα είναι αυτοί θα ανακοινωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα μετά την εξέταση.
Το βαθμολογικό αυτό σύστημα ισχύει ως έχει για όλες τις επόμενες περιόδους.
Last modified: Monday, 6 March 2017, 9:07 AM