Εγγραφή στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Για να έχετε όλες τις δυνατότητες, που σας παρέχει αυτή η ιστοσελίδα (συμμετοχή στις συζητήσεις, forum, ενημέρωση για το μάθημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμμετοχή στα quiz κ.α.) πρέπει να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα, κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και ακολουθήστε τις οδηγίες στο δεξιό μέρος της σελίδας, στην οποία θα μεταβείτε. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι τελείως ανεξάρτητη από την εγγραφή σας στο μάθημα μέσω γραμματείας.