Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

Άλγεβρα Ι (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15) με διδάσκουσα τη Μαρία Λουκάκη

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (Χειμ. Εξάμηνο 2014-15) με διδάσκοντες τον Μιχάλη Παπαδημητράκη και τον Φοίβο Ροζάκη.

Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15), με διδάσκοντα τον Π. Χατζηπαντελίδη.

Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (Χειμερινό εξάμηνο 2014-15) με διδάσκοντες τους Θ. Κατσαούνη και Π. Χατζηπαντελίδη.

Θέματα Άλγεβρας (Θεωρία Αριθμών), με διδάσκοντα τον Γ. Αντωνιάδη (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15)

Παραμετρική Στατιστική (χειμερινό εξάμηνο 2014-15) με διδάσκοντα τον Μιχάλη Κολουντζάκη.