Πέ 13 Νοε. 2014: Ημερολόγιο μαθήματος: Έλεγχος υποθέσεων

Σήμερα μιλήσαμε για στατιστικό έλεγχο υποθέσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε από τις σημειώσεις (όχι δικές μου) που βρίσκονται εδώ. Διαβάστε μέχρι και τη σελ. 369.

Last modified: Thursday, 13 November 2014, 9:33 PM