Τρ 25 Νοε 2014: Ημερολόγιο μαθήματος: Έλεγχος υποθέσεων (σφάλμα τύπου ΙΙ)

Σήμερα συνεχίσαμε να μιλάμε για στατιστικό έλεγχο υποθέσεων. Κάναμε μια σύντομη επανάληψη για τον έλεγχο του σφάλματος τύπου Ι και μιλήσαμε για το σφάλμα τύπου ΙΙ.

Μπορείτε να διαβάσετε από τις σημειώσεις (όχι δικές μου) που βρίσκονται εδώ.

Last modified: Tuesday, 25 November 2014, 2:07 PM