Περί αναβαθμολογήσεων

Όσοι φοιτητές θέλουν να πάρουν το μάθημα "για αναβαθμολόγηση" θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι, σύμφωνα με τους κανόνες του τμήματος, αν ξαναγραφεί κανείς σε μάθημα που έχει ήδη περάσει τότε ο παλιός βαθμός χάνεται. Το τμήμα, μέχρι στιγμής, επιτρέπει σε κάποιον που πέρασε ένα μάθημα να το ξαναδώσει χωρίς να εγγραφεί σε αυτό μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχει περάσει ένα μάθημα τον Ιανουάριο τότε μπορεί να το ξαναδώσει Ιούνιο και Σεπτέμβρη χωρίς ρίσκο και επίσης αν κάποιος έχει περάσει τον Ιούνιο τότε μπορεί να το ξαναδώσει το Σεπτέμβριο.

Κάποιοι διδάσκοντες όμως συμφωνούν με τους φοιτητές τους που παίρνουν το μάθημα για αναβαθμολόγηση να τους βάλουν ως τελικό βαθμό το μέγιστο από τον παλιό τους βαθμό και το νέο βαθμό, ουσιαστικά επεκτείνοντας τη δυνατότητα ακίνδυνης αναβαθμολόγησης και πέραν του ενός ακαδημαϊκού έτους. Εγώ αυτό δεν το κάνω ποτέ. Παρακαλώ να το έχετε υπόψιν σας αυτό όσοι θέλετε να πάρετε το μάθημα για να βελτιώσετε το βαθμό σας.

Η γνώμη μου για τις αναβαθομλογήσεις γενικά είναι ότι πρόκειται για μια άχρηστη διαδικασία και ότι ο χρόνος σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ πιο παραγωγικό τρόπο. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι το να αποκτήσετε ένα καλύτερο βαθμό με αναβαθμολόγηση δεν είναι αυτόματα σε όφελός σας. Π.χ. αν έχω στα χέρια μου δύο αιτήσεις φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές και ο ένας έχει περάσει Απειροστικό Ι στο 1ο εξάμηνο με 5 και ο άλλος το έχει περάσει (τελευταία φορά) στο 6ο εξάμηνο με 8 με αναβαθμολόγηση, θα προτιμήσω τον πρώτο.

Last modified: Tuesday, 16 September 2014, 9:29 AM