Βαθμολογικό σύστημα. Quiz. Προγράμματα.


Σχεδόν κάθε εβδομάδα θα υπάρχει ένα Quiz στην ιστοσελίδα το οποίο θα πρέπει να λύσετε εμπρόθεσμα, μόνοι σας. Το λύνετε online, σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα. Η προθεσμία θα είναι τουλάχιστον μια εβδομάδα από την ανάρτηση. 

Θα υπάρχει επίσης ένα (τελικό) διαγώνισμα. (Δε θα υπάρχουν διαγωνίσματα μέσα στο εξάμηνο.)

Ο βαθμός από τα Quiz είναι έστω Q.  Ο βαθμός από το τελικό διαγώνισμα ας είναι F. Ο τελικός βαθμός για την περίοδο Ιανουαρίου 2015 και για όλες τις περιόδους από κει και πέρα θα είναι

0 αν F<3.5 ή Q<3.5.

0.40 Q+0.60 F αν F \ge 3.5 και Q \ge 3.5

Αν δηλ. δε γράψετε τουλάχιστον 3.5 στο τελικό διαγώνισμα δε περνάτε το μάθημα. Το ίδιο θα συμβεί αν ο βαθμός σας στα quiz είναι μικρότερος του 3.5. Αν ο βαθμός σας στο τελικό διαγώνισμα είναι τουλάχιστον 3.5 και ο βαθμός σας στα quiz είναι τουλάχιστον 3.5 τότε ο τελικός σας βαθμός στο μάθημα θα είναι T = 0.40 Q+0.60 F. Αν το T είναι τουλάχιστον 5 τότε και μόνο τότε περνάτε το μάθημα.

Περί των Quiz

Τα quiz θα είναι φτιαγμένα έτσι ώστε για να τα απαντήσετε θα πρέπει πρώτα να καταλάβετε τις σχετικές έννοιες από το μάθημα. Κάποιες λίγες από τις ερωτήσεις θα είναι πολλαπλών επιλογών αλλά οι περισσότερες θα ζητάνε αριθμητικές απαντήσεις, τις οποίες για να τις βρείτε θα πρέπει πρώτα να λύσετε κάποιο πρόβλημα. Αν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου λύνετε τακτικά τα quiz δε θα έχετε κανένα πρόβλημα να γράψετε καλά στο τελικό διαγώνισμα. Αν πάλι απλώς τα αντιγράψετε (πράγμα το οποίο απαγορεύεται) από άλλους τότε απλά θα πάτε απροετοίμαστοι στο τελικό διαγώνισμα και θα αποτύχετε.

Προγράμματα

Σε κάποιες από τις ερωτήσεις των quiz θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε προγράμματα για να τις απαντήσετε. Πληροφορίες για τα προγράμματα που θα χρησιμοποιούμε στο εξάμηνο μπορείτε να βρείτε σε αυτή τη σελίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να καταγράφονται οι βαθμοί σας στο σύστημα θα πρέπει πέρα από την εγγραφή που κάνατε στο σύστημα moodle να εγγραφείτε και στο συγκεκριμένο μάθημα.

Last modified: Monday, 15 December 2014, 10:54 PM