Τε 8 Οκτ. 2014: Ημερολόγιο μαθήματος: Ανισότητα Cramer-Rao. Η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας.

Last modified: Thursday, 9 October 2014, 12:27 AM