Τε 15 Οκτ. 2014: Ημερολόγιο μαθήματος: Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Κανονική με γνωστή διασπορά.

Last modified: Sunday, 19 October 2014, 10:28 PM