Πέ 16 Οκτ. 2014: Ημερολόγιο μαθήματος: Διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσο κανονικής με άγνωσττη διασπορά. Κατανομή t.

Last modified: Saturday, 18 October 2014, 9:20 PM