Πέ 23 Οκτ. 2014: Ημερολόγιο μαθήματος: Κατανομή χ^2. Ανεξαρτησία δειγμ. μέσου και διασποράς για κανονική. Διαστήματα εμπιστοσύνης.

Last modified: Friday, 24 October 2014, 9:31 AM