Ασκήσεις για προετοιμασία σας

Πολλές από τις ασκήσεις είναι γραμμες στα Αγγλικά. Ό,τι δε καταλαβαίνετε ρωτάτε (αφού κοιτάξετε το λεξικό).

  1. Εκτιμήτριες γενικά (αμεροληψία, συνέπεια) (αρχείο pdf).
  2. Πιθανοφάνεια, μέγιστη πιθανοφάνεια (αρχείο pdf).
  3. Μέθοδος των ροπών (αρχείο pdf).
  4. Διαστήματα εμπιστοσύνης (αρχείο pdf).
  5. Γραμμική παλινδρόμηση (αρχείο pdf).
  6. Έλεγχος υποθέσεων (αρχείο pdf).
  7. Ανάλυση μεταβλητότητας (αρχείο pdf).
Last modified: Thursday, 1 January 2015, 7:47 PM