Πέ 30 Οκτ. 2014: Ημερολόγιο μαθήματος: Διαστήματα εμπιστοσύνης για γενικές κατανομές. ΔΕ για ποσοστά σε πληθυσμούς.

Last modified: Friday, 31 October 2014, 1:06 PM