Προσομοίωση Διαγωνίσματος

Μπορείτε να δείτε εδώ ένα διαγώνισμα που θα ήταν αντίστοιχο με διαγώνισμα προόδου αν δινόταν πρόοδος.

Click midterm.pdf link to view the file.